Enterprise Resource Planning İngilizce kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen ERP kavramını; Türkçeye Kurumsal Kaynak Planlama şeklinde çevirebiliriz. Kısaca ERP olarak bilinmektedir. Bir işletmede (büyüklüğü ne olursa olsun) her bir çalışanın farklı görev ve sorumlulukları vardır. İşletmelerde herhangi bir işin herhangi bir sebepten dolayı aksaması işletmenin neredeyse tamamını olumsuz etkileyecek sonuçları ortaya çıkarabilir. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sayesinde iş yerinde çalışan personellerin ve iş yerindeki görevlerin tamamı belirli bir noktadan yönetilecek şekilde toplanmasını mümkündür. ERP sayesinde iş yerindeki görevler tek bir merkezde toplanır ve işin süreci etkili bir şekilde kontrol altına alınabilir. Yine ERP sayesinde çalışanlardan kaynaklanabilecek hataları ortadan kaldırdığı gibi zamandan ve iş yerinde her türlü maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar.

ERP Nedir?

ERP nedir sorusuna verilecek en mantıklı cevap; işletmelerin içerisinde bulunan fiziksel işgücü, finansal, malzeme ve insan kaynakları olmak üzere tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle baştan aşağı yönetilmesini ve verimli şekilde kullanımını sağlayan ya da destekleyici şekilde geliştirilen sistem veya yazılımların genel adı şeklinde olacaktır.

Basit bir ERP yazılımı yerel bir makine de işlem yapabilmesi için, çeşitli donanım ve yazılımlara ihtiyaç duymaktadır. ERP sistemleri genel olarak tüm kaynaklardan elde ettikleri verileri saklayabilmek için birleşmiş veri tabanlarını kullanırlar.

ERP sistemleri müşteri tarafından verilen siparişlerin müşteriyi temsil eden personel tarafından alındığı bilgilerin ve muhasebenin göndereceği fatura bilgilerini içeren tüm verilerin toplandığı yerlerdir. Üretimde plan yapılması ihtiyacı ile meydana gelen ERP’ ye her ne kadar kurumsal kaynak planlama denilse de aslında işi yönetmektir diyebiliriz. ERP planlamaya veri sağlayan bir yazılımdır ve çok sayıda donanımın da dâhil olduğu bileşenler içermektedir. ERP yazılımlarının işletmelere oldukça hızlı ve çok fayda sağladığı görülmektedir. ERP ile işletme maliyetinden tasarruf edebilir, iş yerinde verimliliği artırabilirsiniz. Eğer işletme kendine bir hedef belirlemişse ERP ile bunlara ulaşması oldukça kolay hale gelmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) bir işletmenin bütün kaynaklarının birleştirilerek en verimli şekilde kullanılması için yapılandırılmış sistemler bütünüdür. ERP sistemlerinin kullanımı zannedildiğindi gibi zor değildir. ERP, sistemlerinize ait bütün verileri ve işlemleri toplamanıza yardımcı olan bir sistemdir. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri birden fazla yazılımı derleyerek tek bir yazılım halinde de sunulmaktadır. Bu şekilde sunulan sistemlere ERP yazılım paketi denilmektedir.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP ne işe yarar sorusuna cevap verecek olursak; birbirinden farklı iş şekillerinin ve çalışma kollarının yönetilmesini sağlayan tüm yazılım modüllerini işlem yapacak tek bir veri tabanı (database) çatısı altında toplayan bir yazılımdır. ERP (Kurumsal kaynak planlama) yazılımları içerisinde birbirinden bağımsız çalışan belli başlı uygulamalar vardır. Örnek vermek gerekirse;

 • Üretim yönetim modülü
 • Finans yönetim modül
 • Stok modülü
 • Satış yönetim modülü
 • Müşteri yönetim modülü
 • Müşteri ilişkileri modülü
 • İnsan kaynakları modülü
 • Bütçe modülü
 • Ticaret modülü
 • Kalite yönetim modülü
 • Bakım yönetim modülü

Yukarıda belirtilen modüllerin her birini birbirleriyle uyumlu şekilde çalıştırabilen veya tek tek çalıştırılan çeşitli ERP yazılımları vardır. İşletmenizde ERP yazımı kullanmak istiyorsanız bu tarz bir yazılıma geçiş yapmadan önce şu soruyu kendinize sormalısınız: Neden ERP kullanmalıyım? işletmelerin ERP yazılımları kullanmalarının belirli nedenleri vardır.

Yazılımla Entegre Edilmiş Finansal Bilgiler

İşletmenin başındaki yönetici işletme hakkında veya performans hakkında bilgi edinmek isterse birbirinden farklı doğru bilgilere ulaşabilir. Muhasebe veya finans departmanının kendine ait gelir rakamları olacaktır, satışlarda farklı rakamlar olacaktır ve şirketin farklı bölümlerinde farklı gelir/gider tablolarına ulaşacaktır. ERP kullanan işletmelerde ise herkes aynı sistemi kullandığından tek bir doğru sonuca ulaşacaktır.

Yazılımla Entegre Edilmiş Sipariş Bilgileri

ERP yazılımları kullanarak müşterinin siparişleri alınmasından itibaren, yükleme yapılmasına kadar ve muhasebenin gönderdiği fatura detayları gibi tüm bilgileri tek bir yerde toplayabilirsiniz.

Ayrıca daha düşük üretim ve yönetim maliyetleri, Daha fazla müşteri memnuniyeti ve bağımlılığı, çok daha hızlı departmanlar arası iletişim ve raporlar, daha fazla üretim ve bunlardan en önemlisi de etkili bir yönetim sistemi tesis etmek için ERP sistemlerini kullanmalısınız. Bu sayede işletmenizi bölünmüş yapılardan uzak bir bütün halinde zannedilenden basit ve tek bir yerden ERP yazılımları ile işletmenizi rahatlıkla yönetmeniz mümkün olacaktır.

Fotoğraf kaynakları:

Designed by snowing / Freepik
Designed by macrovector / Freepik