Endüstriyel alanda robotlar çok geniş faaliyet sahalarında kullanılmaktadır. İnsan gücü ile yapılması mümkün olmayan, zor olan, ileri derecede uzmanlık gerektiren sahalarda etkili bir şekilde kullanılmaktadırlar. Kaynak Robotları bu sahalarda kullanılan en yaygın endüstriyel robotlardandır. Sanayi sektöründe metalin çok kullanılması Kaynak Robotlarını da kullanımını zorunlu kılmaktadır. Aşırı derecede dikkat, titizlik ve zaman isteyen kaynak uygulamalarının kısa süreler içerisinde yapılması bu robotlar sayesinde mümkün olmaktadır.

Metale şekil verilmesi ve şekillenen metalin ürüne dönüşme sürecinde kaynak uygulamaları baş rolü oynamaktadır. Bu nedenle de Kaynak Robotları metalin kullanıldığı imalat sahalarında hızlı ve verimli bir şekilde devam edebilmek için çeşitli kaynak robotlarından yararlanılmaktadır. Zamanında ve etkili ürün hizmeti sunmak isteyen üretim tesisleri için Kaynak Robotları vazgeçilmez kolaylıklar sağlamaktadır. Bu robotlar sayesinde istenilen kurumsallık kazanılmakta, üretim beklenti ve ihtiyaçlarına yerinde ve zamanında cevap verebilmek mümkün olmaktadır. Kaynak Robotları, robotik sistemler konularında deneyimli mühendisler tarafından programlanmakta ve takip işlemleri yapılmaktadır.

Neden Kaynak Robotları?

Gelişmiş ülkelerde aşırı talep, gelişmekte olan ülkelerin hızlı kalkınmaya olan taleplerini karşılamak ve günümüzün uluslararası pazarında rekabet edebilirlik düzeylerini korumak için her ölçekteki sanayi üretim tesisleri robota dayalı kaynak sistemlerini tercih etmek zorundadır. Bu seçimi yapan üreticiler kaynak kalitesini ve verimliğini artırırken, harcanan zamanı minimuma indirerek üretimi de artırmış olurlar. Kaynak Robotları özen gerektiren kaynak işlemlerini sıfır hata ile yapabilirler. Disiplinli bir çalışma sistemlerine sahiptirler, gerekli programlamaların yapılması ile istenilen kaynak işlemlerini istenilen zaman, verimlilik ve kalitede yapabilirler. Kaynak robotlarının bizlere sağladığı avantajları şöyle sıralayabiliriz;

Verimlilik Artışı: Kaynak Robotları insan çalışandan üç ila beş kat daha hızlı çalışarak üretim artışı sağlarlar. Bunu sürekli çalışarak, kaynak noktaları arasında daha hızlı ve seri hareket ederek elde ederler.

Esneklik: Manuel kaynak sistemlerinin üretim tarzı değişikliklerine adapte olması için birtakım maliyetlere katlanmak gerekir. Fakat Kaynak Robotları değişen üretim koşullarına ve şekline gelişmiş programlanma sistemleri sayesinde kolayca adapte olur ve üretim devamlılığı sağlanır.

Tutarlılık ve Tekrarlanabilirlik: Bir Robotik Kaynak Makinesi 7 gün 24 saat çalışabilir ve aynı kalitede üretim yapabilir. Bunu manuel kaynak sistemlerinde elde etmek imkansızdır.

Güvenlik: Manuel kaynak sistemlerinde; elektrik çarpılmalarına ve zehirli gazlara maruz kalma, gözlerin parlamadan etkilenmesi gibi birçok zararlı durum ortaya çıkabilir. Robotik kaynak sistemlerinde bu durumlar asla söz konusu olmaz. Robotik Kaynak sistemleri metal üretim sektörlerindeki iş kazalarını önemli derecede azaltıcı bir etkiye sahiptirler.

Emek: Profesyonel ve deneyimli işçi arayışına son verirler. Bir Kaynak Robotu üretimin artırılması aşamasında fazla işçi çalıştırma, eğitim maliyetlerinin önüne geçerek masrafı azaltırlar.

Kalite: Bir Robot Kaynak makinesi aşırı derecede hassadır. Bu hassaslık beraberinde doğru kaynak açısını, süratini ve mesafe koşullarını optimum düzeyde gerçekleştirmesini ve üstün kalitede ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Ürün Maliyetlerinde Azalma: Çalışan iş gücünü önemli sayede azaltarak maaş ve sigorta maliyetlerini düşürürler. Bunun yanında daha düşük elektrik tüketimi ve daha az sarf malzeme kullanımı sayesinde maliyetlerinde düşüşe ve tasarrufa neden olurlar. Bu da üretim maliyetlerindeki azalmayı beraberinde getirir.

Kaynak Bozulmasını Önleme: Kaynak robotları ihtiyaç duyulan boyutta ve uzunlukta ve miktarda kaynak yaparak, kaynağın doğru şekilde boyutlanmasını ve metalin aşırı ısınmasını önleyerek kaynak bozulmalarının önüne geçerler.

Sarf Malzemelerin Azaltılması: Robotik kaynak sistemleri bağlantı kaynaklarını her zaman aynı kalitede ve doğrulukta yapacağı için manuel kaynak sistemlerinde karşılaşılan sarf malzeme israfının önüne geçilir. Kaynak robotlar ihtiyaç duyulan boyutta ve uzunlukta kaynak yaparak zamanla önemli bir tasarruf elde etmiş olurlar.

Rekabet Avantajı: Robot Kaynak Sistemleri tutarlı ve sürdürülebilir bir kalite anlayışını öne çıkararak, ihtiyaç duyulan üretimin hızlı, verimli bir şekilde yapılmasını ve ortaya çıkan ürünün piyasaya daha hızlı sürülmesi ile rekabet düzeyi artırırlar.

Robotik Kaynak işlemlerinin Çeşitleri

Robotik Kaynak, endüstriyel sektöründe kullanılan en yaygın enstrümanlardan biridir. Özellikle otomotiv sektöründe kullanımı hızla artmaktadır. Günümüzde kendine yeni uygulama alanları Robotik Kaynak Otomasyonu en yaygın olarak kullanıldığı kaynak sistemleri şunlardır;

  • Ark Kaynağı,
  • Direnç Kaynağı,
  • Punta Kaynağı,
  • TIG Kaynağı,
  • MIG Kaynağı,
  • Lazer Kaynağı,
  • Plazma Kaynağıdır.