Üretim süreçlerinde meydana gelen değişimler tamamen teknoloji ile birbirlerine paraleldir. Teknolojik alanında gelişmeler, üretim süreçlerine uygulandığında; üretim süreçlerinde faydalanılan insan gücü asgariye indirilmiş, kalite ve zaman verimliliği en üst düzeye çıkarılmıştır. Bu arada teknoloji gelişmeye devam ettiği süreç içinde, farklı alanlar ortaya çıkmaya devam etmiştir. Bu alanları genel olarak incelediğimiz zaman kendisinden sıklıkla söz ettiren otomasyon sistemleri ön plana çıkmaktadır.

Avrupa’da, Asya’da, Amerika’da ve Dünya’nın her ülkesinde artık vazgeçilmez bir teknoloji olan otomasyon teknolojisi tercih edildiği her noktaya kalite, esneklik, maliyet, sürdürülebilirlik konularında büyük katkılar sağlamıştır. Dünya genelinde artık çok sayıda kurum ve kuruluşlar otomasyon sistemleri sayesinde üretimine hız kazandırmış ve ürün kalitelerini çok daha iyi rekabet edebilir seviyelere getirmişlerdir. Tabi otomasyon sistemi de kendi içerisinde farklı teknolojilere ayrılmıştır. Otomasyon sistemi bir bütün halinde varlığını sürdürse de içerisinde yazılım, robot ve makine teknolojisi gibi alanlar bulunmaktadır.

Yazılım Teknolojisi

Bilişim başta olmak üzere pek çok sektörde yazılım teknolojisi kullanılmaktadır. 1949 yılında Cambridge EDSAS bilgisayarında kullanılmaya başlanan yazılım, özellikle son 20 yılda büyük gelişmeler göstermiştir. Bilişim ve Üretim alanında geri dönüşü en yüksek ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yeni kazanımlar yaratma kabiliyetine sahip teknoloji yazılım teknolojisidir. Birçok sektörle direkt ilişkili olan yazılım sektörü, Otomasyon alanı ile birleştiği zaman ortaya bambaşka bir üretim alanı çıkmaktadır.

Üretim tesisleriniz içerisinde yer alan makinelere entegre edilen yazılımlar sayesinde hata payı sıfıra indirilmektedir. Ayrıca tek düze bir üretim sistemi sunmaktadır. Örneğin üretim tesisinizde sadece insan gücü ile saatte 10 sandalye ürettiğinizi varsayalım. Çeşitli sebeplerden dolayı yâda işçinin işe gelmemesinden nedeni ile saatlik üretilen sandalye sayısında değişimler ortaya çıkabilir. Fakat yazılım teknolojisi ile makinelerinizi birleştirdiğiniz zaman üretmek istediğiniz sandalye sayısına ulaşmanız her zaman mümkün olacaktır.

Robot Teknolojisi

Otomasyon firmaları özellikle robot teknolojisinin geleceğe ciddi anlamda yön vereceğini sürekli olarak lanse etmektedir. Robot teknolojisi her ne kadar geleceğe yön verecek bir teknoloji olsa da günümüzde de sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle geniş kapsamlı üretim yapan tesislerin tercih etmiş olduğu robot teknolojisi sayesinde üretim çok ileri bir düzeye çıkarılmaktadır. İnsan gücüne nazaran robot teknolojisi hataya yer vermeden üretimi devam ettirmektedir.

Robot teknolojisi artık günümüzde sadece üretim alanında değil birçok faaliyet alanında kullanılmaktadır. Sağlık, giyim, gıda, otomotiv alanları başta olmak üzere aklınıza gelebilecek her alanda robot teknolojisini görebilirsiniz. Robotların en fazla kullanıldığı alanlar şüphesiz ağır sanayi faaliyet alanı ve özellikle otomobil endüstrisidir. Araçların üretiminin tamamlandığı son ana kadar robot teknolojisi kullanılmaktadır. Robot teknolojisi sayesinde yıl içerisinde milyonlarca araba üretim bandından çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra robot teknolojileri bilim çalışmalarında da kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe de özellikle kanser çalışmaları başta olmak üzere birçok çalışmama da robot teknolojisi tercih edilmektedir. Tabi robot teknolojisi ilerleyen dönemlerde hayatımıza daha da fazla girecek ve neredeyse sektörlerin tamamında kullanılacaktır.

Makine Teknolojisi

Üretim tesislerinde, fabrikalarda ve birçok alanda makinelerin önemli bir parça olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Genel olarak bakıldığı zaman makineler endüstriyel otomasyon sisteminin de en önemli parçalarından biridir. Otomasyon sistemlerinde üretim esasında kullanılan makinelerin yerine tamamen teknolojik yazılımlar ile desteklenmiş makineler kullanılmaktadır. Dolayısıyla endüstriyel otomasyon alanında kullanılan makineler çağın teknolojisine ayak uydurmalı, üretim aşamasında ki devamlılığı ve kaliteyi ön plana çıkarmalıdırlar.
Makineler kendilerine entegre edilen yazılımlar ile gerekli kararları alabilmekte ve etrafı ile etkileşimde kalarak üretim sürecinde yer almaktadırlar. Akıllı makineler sahip oldukları yapay zekâ ve yazılımları sayesinde, önceden belirlenmiş parametreler ışığı altında çoğunlukla operasyonel düzeyde bazı karar seçenekleri arasından uygun olanı seçerek, personel müdahalesine gerek kalmadan uygulayabilir. Akıllı makinelerin önceki nesil makineler göre farklı olan yanları enerji, malzeme, zaman tasarrufu ve verimlilik artışı olarak sıralanabilir. Akıllı makinaların devamlı olarak kendilerini kontrol etmeleri, önleyici bakım konusunda ihtiyaç duyulan girdileri sağlar. Böylece herhangi bir arıza durumunda gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınarak otomasyon sisteminde olası duraksamalar önlenebilir.

Sonuç olarak pazar konumlarını ve rekabet güçlerini korumak isteyen sektörler, yapay zekâ ve iletişim sistemlerine sahip makine tasarımlarına ve bunları içeren otomasyon sistemlerine sahip olmak zorundadırlar.