Robotik en genel anlamı ile makine, elektrik, elektronik ve bilgisayar alanlarının birbirleri içine entegre olması ile oluşan programlanabilir makine sistemleridir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi ile birlikte sanayileşme alanında endüstriyel robotların kullanılması yaygınlaşmaktadır. Günümüzde neredeyse hemen hemen her alanda robotlar ve bunlara yön veren yazımlar kullanılmaktadır. Genel olarak bakıldığı zaman üretim alanında firmalar ve fabrikalar tarafından robotik yazılımlar endüstriyel otomasyon sistemi ile birlikte sanayiye, inşaata ve daha birçok alana dâhil olmuştur.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelinen nokta ile; yapay zeka alanında çok büyük ilerlemeler gerçekleşmiştir. Bu nedenle rekabet gücünü artırmak isteyen ülkeler, şirketler, fabrikalar ve sektörler bu teknolojiye yatırım yapmak ve bu sistemleri kullanmak zorundadır. Robotik yazılım bu nedenle de artık hayatımızın vazgeçilmez tercihlerinden biri olacaktır.

Otomasyon Sistemi

Otomasyon sistemleri üretim alanına doğrudan müdahil olmaktadır. Üretim aşamasında zaman, sürat, kalite ve daha birçok etmen büyük önem arz etmektedir. Endüstriyel Robotlar ihtiyaç duyulan alanlara göre gerekli yazılımlar ile yeniden programlanarak, işgücü sağlanması aşamasında hızlı, pratik bir çözüm meydana getirmektedir. Bu nedenle bu robotların üst seviye yazılımlarla programlanarak otomasyon sürecinde yer alması son derece önemlidir. Bunun yanı sıra bilimsel çalışmalarda ve sağlık alanında da robotik yazımlar ön plana çıkmaktadır. Sağlık alanında yapılan araştırmalar başta olmak üzere muayene alanında bile robotik yazımlar kullanılmaktadır.

Endüstriyel üretim aşamalarında ve özellikle otomotiv sektöründe kullanılan robotların birçoğu kol şeklindeki robotlardır. Otomotiv sektöründe robot kol vazgeçilmez bir teknolojidir. Bilindiği üzere araba ilk üretim anından itibaren çıkış aşamasına kadar robot kollar ile tamamlanmaktadır. Buradaki amaç imalat bandının daha hızlı kaymasını sağlayarak üretimi artırmaktır. Tamamen işçi robotlardan meydana gelen fabrikalarda bulunmaktadır. Bu fabrikalarda insan gücüne hiç ihtiyaç duymadan yüklenen yazılımlar ile birlikte araba parçalarının montajı gerçekleştirilmekte, kaynak ve boya işlemleri yapılmakta ve sonuçta üretim bandından arabalar ortaya çıkmaktadır.

Geleceğe Robotlar Yön Verecek

Günümüzde bu kadar geniş kullanım alanı ve faydaları olan bir yazılım teknolojisinin gelecek dönemlerde nasıl bir ortam sağlayacağını tahmin etmekte zorlanabilirsiniz. Nitekim robotik yazılımlar ile güçlendirilmiş araç ve gereçler her geçen gün kullanım alanını arttırmaktadır. İlk başlarda bilimsel çalışmalarda ve bilimsel alanlarda kullanılan yazılımlar artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Artık robotik teknoloji sadece büyük endüstri kuruluşlarının tek elinde olan bir teknoloji olmayıp, AR-GE faaliyetlerinde meydana gelen artışlarla maliyetlerin düşmesi ile birlikte birçok kuruluş tarafından kullanılabilecek bir teknoloji haline gelmiştir.

Son yıllarda robot araştırmalarına yapılan yatırımların artması ve hayal gücünün sınır tanımazlığı; üretimde ki insan gücünü robot yazılım sistemleri ile tamamen ortadan kaldırılacak, sadece birkaç tuş ve birkaç yazılım işlemi ile yapabileceğimiz üretim sistemleri ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra otomasyon firmaları bu gelişmelerin tabana yayılmasında öncü rolü oynayacaklardır.

Üretimi Doğrudan Etkileyecek

Robotik yazılımlar ile desteklenen otomasyon sistemleri geleceğe yön vereceği gibi üretimi de tamamen etkileyecek ve yeni bir boyut kazandıracaktır. Sıfıra indirilmiş hata oranı ile birlikte üretimde ki süreklilik arttıracak, bunun yanı sıra üretimde ki çeşitlilikte tahmin edilenden daha da fazla olacaktır. Endüstriyel otomasyon sistemlerin yaygınlaşması ile etkili ve verimli sonuçlar doğuracak yeni hizmetlerin, süreçlerin, fırsatların ve iş modellerin ortaya çıkması mümkün olacak bu da yeni makine teknolojileri ve yazılım alanındaki gelişmelere neden olacaktır.

Maliyeti Düşürecek

Endüstriyel otomasyon, robotik yazılım ve yapay zekâ teknolojileri yüksek geri dönüşü olan teknolojilerdir. Bu nedenle geniş bir uygulama alanına sahiptirler.
Robotik yazılım ile güçlendirilmiş otomasyon sistemleri endüstri alanındaki rekabet gücünde en önemli etkendir. Bu sistemlerin yoğun olarak kullanılması, üretim maliyetlerini düşürecek ve yüksek kalite standartlarına ulaşmayı sağlayacaktır. Bu da daha az insan emeği ile daha hızlı, ekonomik ve stabil üretim sürecinin gerçekleşmesi mümkün olacaktır.

Otomasyon sistemlerine entegre edilen robotik yazılımlar ve robotlar sayesinde üretim süreçlerinde otomasyoncu personel dışında herhangi bir işçiye veya herhangi bir bilirkişiye ihtiyaç duyulmadan üretim gerçekleştirilecek, bu durumda işçi maliyetlerinde büyük bir düşüş meydana getirecektir. Bunun yanı sıra özellikle hata payı nerdeyse sıfıra indiği için geri dönüşlerde de maliyet kaybı yaşanmayacaktır.