Smart Production Systems ingilizce kelimelerinin baş harflerinden kısaltılan SPS kavramını; dilimize Akıllı Üretim Sistemleri şeklinde çevirebiliriz. SPS işletmeler tarafından; mevcut işletmelerindeki, tedarik sistemlerindeki ve müşteri ihtiyaçlarındaki değişen istek ve koşullara tam zamanında cevap vermek için kullanılmaktadır. Gelişen otomasyon sistemleri sonucu ortaya çıkan SPS (Akıllı Üretim Sistemleri) gün geçtikçe ilerleyen ve kendini geliştiren fonksiyonlara sahiptir. Bu sistemler işletmeler tarafından halihazırda kullanılan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), MRP (Müşteri İlişkileri Yönetimi), MES (Üretim Yürütme Sistemi) gibi iş yazılımları ile entegre şekilde çalışır. Toplanan üretim bilgileri otomatik olarak diğer bir iş yazılımına aktarılır. Bu sayede ürünlerin sayılması, barkodların okunması ve el ile sisteme bilgi giriş işlemleri ortadan kalkar.

SPS Nedir

SPS bir işletmedeki mevcut üretim süreçlerini optimize etmek için kullanılan geniş bir kavramdır. Akıllı Üretim Sistemleri üretim verimliliğini artırmak için bilgisayar kontrollerini, modellemeleri ve diğer otomasyon sistemlerinin kullanan bir süreçtir. Bu süreç sayesinde işletmeler geleneksel üretim ve verimlilik stratejilerini bir kenara koyarak; tedarikçiden son zincir olan tüketiciye kadar imalat ve üretim süreçlerini dijital sistemlerle tam olarak entegre hale getirerek rekabet güçlerini en üst seviyelere taşıyabilirler. Bu sistemleri kullanan işletmeler aynı zamanda kendileri yerine düşünebilen, ihtiyaçları analiz ederek nihai hedeflere ulaşabilmek için nasıl hareket edilmesini hesaplayabilen, insan kaynaklı hataların önüne geçerek zaman ve iş gücü tasarrufu yapabilen bir teknolojiye de sahip olacaklardır. Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Cihazlar olarak ortaya çıkan bu yeni sistemler sanayi devriminden itibaren ortaya çıkan otomasyon kavramının yeniden tanımlanmasına sebep olmuştur. Bu sistemler sadece üretim süreçlerin kolaylaştırması ve işletmelere sağlamış olduğu fayda, maliyet karlılık dışında aynı zamanda insan makine ilişkisini de bir üst boyuta taşımıştır. Artık otomasyon kavramını sadece makinelerin sergilemiş olduğu bir takım standart hareketler olarak değil de makine-ürün ve kullanıcı arasında iletişimi sağlayan bir süreç olarak adlandırıyoruz.

SPS Ne İşe Yarar?

SPS (Akıllı Üretim Sistemleri)’nin en önemli avantajı; işletmelerdeki üretim sürecinin her adımının 7/24 kontrol altında bulunması ve potansiyel arızaların önceden belirlenebilme şansının bulunmasıdır. SPS kendisini dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırabilecek kadar gelişmiş bir teknolojiye sahiptir. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan ve Akıllı Üretim Sistemleri olarak adlandırılan bu süreç insan kaynaklı problemlerin önüne geçerek, tamamen üretim sürekliliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

SPS Nasıl Çalışır?

Basit olarak açıklayacak olursak işletmedeki makineler bir takım özel sensörler takılır. Bu sensörler üretim süreci ile ilgili bütün bilgileri üretim esnasında okuyarak işlemciye gönderilir. İşlemciler sensörlerden gelen verileri işleyerek kablosuz ağ üzerinden sunucuya iletir. Sunucuda işlenen veriler veri tabanına kayıt edilerek işlem sonlanır. Bu sayede işletme 7/24 takip edilerek, üretim verileri anlık olarak elde edilir. Ürünlerin tek tek sayılmasına, sayılan miktarların sisteme el ile girilmesine, barkod okutma işlemlerine gerek kalmaz. SPS bunları anlık olarak otomatik yapar, bu sayede kaynaklarınızı ve en önemlisi zamanınızı boşa harcamamış olursunuz. Aynı zamanda üretim süreçleri verimlilik takibi, kalite takibi, sipariş takibi otomatik olarak yapılır, arıza durumlarında ilgililere bilgi mesajı gönderilir. Bu şekilde fuzuli maliyetlerin üstesinden gelinerek mevcut yatırım ile en üst düzeyde karlılık sağlanır.

SPS Faydaları Nelerdir?

SPS işletmelere başlıca şu faydaları sağlar;

  • İşletmenizi dijitalleştirerek bilişim ve teknoloji sistemleri ile sanayi ve üretim sistemlerini entegre eder,
  • Gerçek zamanlı üretim verilerine anlık ulaşımınız sizi rakiplerinizin önüne geçirerek itibarınız artırır,
  • Anlık görüntüleme teknolojileri sayesinde kâğıt israfının önüne geçer,
  • İhtiyaçlarınıza paralel raporlama olanağı sağlar,
  • Hatalı parça üretiminin önüne geçilir,
  • Mobil altyapısı sayesinde sisteme uzaktan erişim sağlanabilir,
  • Kalite yönetim sistemleri alt yapısı sayesinde denetim işlemlerinde problemli sahaları ortadan kaldırır,
  • Sunucu alt yapısı sayesinde tüm özel ve gizli bilgileriniz sistem içinde kalır ve kesinlikle başkaları tarafından ulaşılmaz,
  • Sistemin esnek ve dinamik yapısı sayesinde sisteme yeni alt yapılar eklenerek sistem zenginleştirilebilir.

Akıllı Üretim Sistemleri gelecekte mevcut yönetim stratejilerini ve iş gücü profillerinde değişimlere yol açacak, Teknoloji kontrolündeki sistem sayısının büyük bir hızla artmasına buna paralel hata paylarının büyük ölçüde azalmasına ve çalışanların performanslarının üst düzeylere ulaşmalarına daha fazla olanak sağlayacaktır.

 

Fotoğraf kaynakları: